Regulamin KPW 2012

I.        PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem Klubowego Pucharu Wrocławia, zwanego dalej jako "KPW"jest Wrocławski Klub Piłki Stołowej. 

2. Liga zostanie przeprowadzona w sezonie 2011/2012.

3. Miejsce spotkań zostanie indywidualnie ustalone z selekcjonerami rywalizujących drużyn, możliwe lokalizacje:

a. Centru3m Treningowe Wrocławskiego Klubu Piłki Stołowej zlokalizowane w Lech Pubie na terenie Multikina Arkady Wrocławskie, przy ulicy Powstańców Śląskich 2-4.

b. Centrum Rozrywkowe Wrocławskiego Klubu Piłki Stołowej zlokalizowane w Pubie Tawerna pod Kilem przy ulicy Świętego Mikołaja 56/57.

4. Turniej będzie rozgrywany na stolikach Garlando World Champion 2007.

5. W przypadku zgłoszenia się większej ilości drużyn, istnieje możliwość rozgrywania meczy w innych lokalach:

a. Czarny Kot ul. Ruska 47/48a - stolik: Garlando Maracana

b. Klub Muzyczny Madness ul. Hubska 6 - stolik: 2x Garlando World Champion 2005

c.  Pub Salonik ul. Braniborska 2/10 - stolik: Garlando World Champion 2005

II.      ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK

1. W turnieju mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, przynależni do drużyny zgłoszonej do rozgrywek.

2. Zawodnikiem jest osoba zgłoszona w drużynie, którą zawodnik reprezentuje - złamanie tej zasady może zakończyć się dyskwalifikacją drużyny z całej edycji KPW. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać :

a. listę zawodników reprezentujących drużynę.

b. nazwisko, imię, kontakt telefoniczny oraz kontakt e-mail osoby odpowiedzialnej za drużynę - tzw selekcjoner drużyny.

c.  nazwisko, imię, kontakt telefoniczny oraz kontakt e-mail zastępcy osoby odpowiedzialnej za drużynę - tzw zastępca selekcjonera drużyny

d. potwierdzenie dokonania opłaty turniejowej w wysokości 130 zł (płacone łącznie za całą drużynę) na konto organizatora (w przypadku, gdy wpłata nie została jeszcze zaksięgowana na koncie organizatora). 
Wpłaty należy kierować na konto:
50 1020 5558 1111 1678 2740 0114 Sebastian Gąsior ul. Sienkiewicza 7/14 58-340 Głuszyca.

4. W rozgrywkach mogą tylko i wyłącznie brać udział zawodnicy, którzy zostali do nich zgłoszeni. Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu rozpoczęcia rozgrywek. Można je składać na adres mailowy organizatora donemek@wp.pl 

5. Drużyny mogą składać się maksymalnie z 13 osób plus dowolna ilość graczy początkujących. W pojedynku będzie brało udział 10 osób. Pozostali zgłoszeni zawodnicy będą mieli status zawodników rezerwowych.

6. Dopuszcza się udział w turnieju drużyn niekompletnych, pod warunkiem iż liczba zawodników pozwala na podjęcie rywalizacji przynajmniej w trzech konkurencjach. We wszystkich nie obsadzonych pojedynkach przeciwnikom przyznawany będzie walkower (2:5, 2:5, 2:5). W przypadku wystawiania składu niekompletnego w pierwszej kolejności selekcjoner obsadza konkurencje parowe, dlatego minimalną liczbą graczy pozwalającą wystawić skład jest 6 osób. Skład mniejszy niż 6 osób oznacza walkower w całym spotkaniu i ustalenie wszystkich meczy wynikami (2:5, 2:5, 2:5). Spotkanie w takim przypadku kończy się wynikiem 0:5.

7. Jeden zawodnik może reprezentować tylko i wyłącznie jedną drużynę zgłoszoną do rozgrywek. Zakazuje się gry jednego zawodnika w kilku zespołach. 

8. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek wyrażają zgodę na zamieszczanie ich zdjęć oraz nazwisk na stronie organizatora.

9. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w turnieju o czym świadczy podpis selekcjonera drużyny w imieniu swoim oraz zgłoszonych zawodników.

10. Podpis selekcjonera drużyny pod regulaminem oznacza akceptację regulaminu przez wszystkich zawodników zgłoszonych do gry w tym zespole.

11. Wszystkie kwestię sporne rozstrzygane będą przez organizatora.

12. Mogą zgłaszać się zespoły minimum 6 os. (w takim wypadku komisja koordynująca postara się uzupełnić skład)

13. Gracz początkujący dopisany do rozgrywek (jeżeli tak sytuacja nastąpi), powinien zostać zgłoszony przynajmniej na dzień przed meczem do godziny 12, przed danym meczem, w odpowiednim temacie na forum. W innym przypadku nie zostanie dopuszczony do meczu.

14. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24. 12. 2011

III.     SYSTEM ROZGRYWEK

1. Liga zostanie rozegrany systemem "każdy z każdym" w zależności od liczby zgłoszonych drużyn dokładny system rozgrywek będzie prezentował się następująco :

a. Liczba drużyn mniejsza od 4 jedna grupa po trzy mecze między poszczególnymi drużynami (na wzór ligi szkockiej - Scottish Premier League)

b. Liczba drużyn od 5 do 9 - jedna grupa mecz plus rewanż

c.  Liczba drużyn od 9 do 15 włącznie - jedna grupa jeden mecz bez rewanżu

d. Liczba drużyn powyżej 15 - dwie grupy z rozstawienia losowego, w grupach mecz plus rewanż. Z grup zostanie wyłonionych 8 drużyn, które rozegrają mecze w systemie 1KO. Zwycięzca grupy zagra z czwartą drużyną drugiej grupy, drugie miejsce zmierzy się z trzecim itd.

2. Kolejność rozgrywanych meczów w grupie zostanie wyłoniona drogą losowania.

3. O kolejności miejsc w tabeli końcowej decydują kolejno:

a. ilość wygranych meczów,

b. wynik bezpośredniego pojedynku,

c.  mała tabela (w wypadku gdy problem dotyczy więcej niż dwóch drużyn), a w niej kolejno: ilość wygranych meczów, bilans setów, bilans małych punktów, wynik bezpośredniego pojedynku w konkurencji OS1.

4. Mecze, wygrane, remisy, porażki będą punktowane, na zasadzie lig piłki nożnej, czyli odpowiednio: 3 pkt, 1 pkt, 0 pkt

IV.    SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ROZGRYWANYCH POJEDYNKÓW

1. Mecze pomiędzy drużynami składają się z sześciu konkurencji: 

a. OD1 - pary open

b. OS1 - single open

c.  SN-N - SuperNovice - Novice

d. ND1 - pary novice 

e. NS1 - single novice

f.   PP - Pary Początkujących

2. O zwycięstwie w meczu decyduje większa ilość wygranych konkurencji.

3. W systemie grupowym za zwycięstwo w meczu drużynie przyznawane są 3 punkty, a za porażkę 0.

4. Organizator przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji daje selekcjonerom 30 minut na zgłoszenie składów. Zgłoszenie musi nastąpić w formie pisemnej. Dwie drużyny składają swoje składy w tym samym czasie. 

5. Obowiązkiem Organizatora jest zachowanie w tajemnicy składów obu drużyn aż do momentu rozpoczęcia meczu.

6. Zgłaszając skład drużyny selekcjoner ma obowiązek w sposób nie budzący wątpliwości wskazać imiona i nazwiska zawodników oraz konkurencje, w jakich oni wystąpią.

7. Każdy zawodnik może w jednym meczu wystąpić w jednej tylko konkurencji. 

8. Wszystkie mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów; każdy set do piątej strzelonej bramki. W przypadku rozegrania ostatniego decydującego seta, do zwycięstwa niezbędna jest osiągnięcie przez jedną z drużyn przewagi dwóch punktów np. 5:3 - lecz mecz trwa maksymalnie do 8 strzelonego gola przez jedną z drużyn.

9. W każdym pojedynku, poza przerwami na żądanie grających wynikającymi z obowiązujących przepisów, selekcjoner drużyny lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do dodatkowej jednej jednominutowej przerwy - czasuselekcjonerskiego. Żądanie to można zgłosić podczas przerwy w grze spowodowanej: zakończeniem seta, strzeleniem bramki, faulem, opuszczeniem przez piłkę boiska, wziętym czasem.

10. Rezerwowi mogą być wprowadzeni do gry, tylko i wyłącznie w trakcie 'czasu selekcjonerskiego'. Zmiany dokonuje selekcjoner danej drużyny. Zmiana rezerwowego może nastąpić tylko jeden raz w danej konkurencji między klubami. Każdy selekcjoner może dokonać dwóch zmian w trakcie całego meczu. Dopuszcza się zmianę zawodnika, tylko w tej samej klasyfikacji(początkujący za początkującego, novice za novice) Rezerwowy musi dokończyć rozgrywaną konkurencję.

11. W wypadku, gdy zawodnik biorący udział w pojedynku odniesie kontuzję, która uniemożliwia dalszą grę, na wniosek poszkodowanego lub selekcjonera mecz może zostać decyzją sędziego przerwany na okres nie dłuższy niż 15 minut (pozostali uczestnicy pojedynku mogą w tym czasie za zgodą sędziego trenować przy stole). Jeśli po upływie 15 minut zawodnik nie jest w stanie kontynuować gry, selekcjoner lub upoważniona przez niego osoba ma obowiązek dokonać zmiany wprowadzając do gry jednego z zawodników rezerwowych. W wypadku braku zawodników rezerwowych, drużyna oddaje pojedynek walkowerem (2:5, 2:5, 2:5). Zawodnik, który przerwał grę z powodu kontuzji traci prawo udziału we wszystkich kolejnych konkurencjach rozgrywanych tego dnia przez jego drużynę.

12. Każda drużyna ma obowiązek posiadania w składzie przynajmniej dwóch zawodników "początkujących" nie widniejącego w rankingu Polskiego Związku Futbolu Stolowego i dopuszczonego przez organizatora.

13. W drużynie może znajdować się maksymalnie trzech zawodników AMA+ (tylko dwóch może zostać wystawionych do składu meczowego) i dwóch SN wg listy dołączonej do regulaminu, oraz umieszczonej na Forum WKPS w odpowiednim temacie. Każda drużyna może się starać o przydzielenie, tychże zawodników od organizatora. Zawodnicy SN mogą występować tylko w kategoriach Open i SuperNovice - Novice

V.     TERMINARZ

1. Terminarz rozgrywek na cały sezon jest ustalany przez organizatora i nie podlega żadnym zmianom po jego oficjalnym zamieszczeniu na forum Wrocławskiego Klubu Piłki Stołowej w odpowiednim temacie.

2. Każdy zespół ma prawo do wyboru maksymalnie dwóch dni w tygodniu, w których nie może rozegrać meczy ligowych oraz do zasugerowania organizatorowi najwygodniejszego terminu oraz godziny rozpoczęcia meczu. 

3. Godzina rozpoczęcia poszczególnych meczy będzie podana w terminarzu i podlega indywidualnym ustaleniom jednak nie później niż tydzień przed rozpoczęciem meczu.

4. Organizator ma prawo do wyboru innego czasu gry niż sugerowany w przypadku gdy w spotkaniu ligowym spotkają się zespoły sugerujące wcześniej sprzeczny dla siebie wybór. Pod uwagę będzie wówczas brany termin zespołu, który nie może zagrać w danym dniu lub o określonej godzinie a nie zespół, który zasugerował najwygodniejszy dla siebie termin.

5. Zespoły mają prawo do zmiany terminu gry tylko i wyłącznie w przypadku gdy:

a. organizator omyłkowo nie wziął pod uwagę zastrzeżeń drużyny do możliwości rozgrywania spotkań w danym dniu,

b. termin meczu został wyznaczony w dniu, w którym przypada święto oznaczone w kalendarzu.

VI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry może spowodować nawet dyskwalifikację z rozgrywek, o wysokości kary decyduje organizator. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW, OC. 

3. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.

4. Każda drużyna ma prawo do godziny po zakończeniu meczu zgłosić nieprawidłowości w składzie przeciwników. Organizator wtedy zweryfikuje podpisane deklaracje. W przypadku udowodnienia oszustwa organizator decyduje o konsekwencjach. Po upływie tego czasu wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w miejscu rozgrywek.

6. Organizator jest jedynym organem mogącym rozstrzygnąć sytuację sporną, jeżeli regulamin takiej sytuacji nie rozstrzyga.

7. Powyższy regulamin jest własnością organizatora i tylko on może go interpretować oraz rozpowszechniać. W innym przypadku wymagana jest zgoda organizatora.

8. sytuacji gdy zespół odda walkowerem trzeci mecz z rzędu bez określenia przyczyny organizator ma prawo zdyskwalifikować drużynę 

9. Organizator odpowiada za stan techniczny stołów do gry a także za dostarczenie piłeczek niezbędnych do rozegrania spotkania.

VII.  NAGRODY

1. Cała pula zebrana ze wpisowego, przeznaczona jest na nagrody

2. Zwycięska drużyna otrzyma puchar

3. Nagroda MVP

4. Medale

VIII. SELEKCJONER

1. Selekcjoner drużyny wypełniając swoje zadania musi mieć na względzie poszanowanie przeciwnej drużyny, a w szczególności:

a. nie może przeszkadzać i dekoncentrować drużyny przeciwnej ani robić tego za pomocą innych osób

b. zakłócać przebiegu meczu lub go przerywać inaczej jak korzystając z czasu selekcjonerskiego zgodnie z przepisem z części IV art. 9.

2. Kapitan, którego zachowanie uchybia powyższym przepisom może zostać upomniany przez Organizatora lub w skrajnych przypadkach może nastąpić walkower w całym spotkaniu.

Comments