Archiwum‎ > ‎

Pojedynek Pubów

1. ZAŁOŻENIA, CELE, HISTORIA.

Pomysłodawcą projektu jest Andrzej Reczuch (Kot). Głównym założeniem Ligi Pubów jest rozwój wrocławskiego środowiska piłki stołowej poprzez poszerzenie grona osób grających regularnie w futbol stołowy, zachęcenie ich do udziału w różnych konkurencjach oraz gry w różnych lokalach współpracujących z WKPS. 

Projekt zakłada współzawodnictwo wrocławskich klubów, z których każdy będzie reprezentowany przez drużynę składającą się z graczy profesjonalnych oraz początkujących, utożsamiających się z danym klubem.

Dotychczas odbyły się 3 edycje Pojedynku Pubów oraz 1 edycja Klubowego Pucharu Wrocławia:

I edycja, zakończona 06/2009

 1. Tawerna
 2. Dziekanat
 3. Madness
 4. Fuzon
 5. Salonik

II edycja, zakończona 03/2010

 1. Fuzon
 2. Salonik
 3. Dziekanat
 4. Tawerna
 5. Madness

III edycja, zakończona 06/2011

 1. Tawerna
 2. Salonik
 3. Fuzon
 4. Madness
 5. Dziekanat
 6. Multikino

IV edycja - I Klubowy Puchar Wrocławia, zakończony 05/2012

 1. Tosty
 2. Quaquaraqua
 3. Mafia
 4. Mały ma Patola
 5. Lachonarium

Niniejszym rozpoczynamy II edycję Klubowego Pucharu Wrocławia - dyskusja na forum

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

A) KLUBY

DZIEKANAT

 • Adres: ul. Smoluchowskiego 29 (wejście od ul. Wyspiańskiego), Wrocław
 • Koordynator: Piotr Krysiński
 • Trener: Cezary Bdzikot
FUZON 
 • Adres: pl. Teatralny 1, Wrocław
 • Koordynator: Magda Cabaj
 • Trener: Paweł Gąsior
MADNESS
 • Adres: ul. Hubska 6
 • Koordynator: Martyna Piętak
 • Trener: Marcin Snopkowski
LECH PUB w Multikinie Arkady Wrocławskie
 • Adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4
 • Koordynator: Barbara Kurtyka
 • Trener: Paweł Sielski
SALONIK 
 • Adres: ul. Braniborska 2/10
 • Koordynator: Łukasz Ślak
 • Trener: Patryk Sawicki
TAWERNA "POD KILEM"
 • Adres: ul. św. Mikołaja 56/57
 • Koordynator: Andrzej Reczuch
 • Trener: Kacper Grzebiela

B) STRUKTURA KLUBÓW

Reprezentacja każdego Klubu składa się z minimum 10 uczestników rozgrywek. Wewnątrz każdego klubu funkcjonuje jeden Koordynator i jeden Trener.

KOORDYNATORZY

 • umawianie terminów meczy z innymi klubami
 • ustalanie wraz z Trenerem składu drużyny
 • reagowanie na sprawy i problemy zgłaszane przez wszystkich reprezentantów swojego klubu, ze szczególnym naciskiem na sprawy graczy początkujących
 • zachęcanie do udziału w tym projekcie oraz w innych turniejach i wydarzeniach związanych z profesjonalną piłką stołową wszystkich graczy oraz inne osoby zainteresowane
 • prezentowanie otwartej, zachęcającej oraz sportowej postawy

TRENERZY

 • ustalanie wraz z Koordynatorem składu drużyny
 • prezentowanie otwartej, zachęcającej oraz sportowej postawy
 • szkolenie reprezentantów własnego klubu
 • ustalanie terminu ewentualnych treningów

C) ORGAN DECYZYJNY

Najwyższym organem decyzyjnym jest Komisja Koordynacyjna Projektu.

W jej skład wchodzą:

 • Magdalena Cabaj
 • Barbara Kurtyka
 • Aleksandra Stalmarska

Zadania:

 • sprawowanie kontroli nad poprawnością funkcjonowania klubów
 • zatwierdzanie oraz publikowanie terminów spotkań oraz składów drużyn
 • rozstrzyganie sytuacji spornych oraz nieobjętych regulaminem

3. ZASADY

A) WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem rozgrywek może zostać każda pełnoletnia osoba, która nie jest zrzeszona w jednym z polskich klubów futbolu stołowego (zrzeszonych w ramach Polskiego Związku Futbolu Stołowego) za wyjątkiem Wrocławskiego Klubu Piłki Stołowej, która zadeklaruje chęć reprezentowania jednego z 6 klubów biorących udział w Lidze Klubów.

Od powyższej zasady dopuszcza się wyjątki, które każdorazowo rozpatruje Komisja Koordynacyjna Projektu na wniosek osoby zainteresowanej, bądź koordynatora zainteresowanego klubu. Decyzja komisji w sprawie uczestnictwa zostaje uznana za ważna w momencie publikacji w tym wątku na oficjalnym forum Wrocławskiego Klubu Piłki Stołowej na stronie WWW.PZFS.PL

B) KLASYFIKACJA GRACZY

Każdy uczestnik Ligi Klubów posiada przyporządkowaną jedną z "klas graczy" utworzonych na potrzeby projektu. Ostateczną decyzję o klasie gracza podejmuje Komisja Koordynująca Projekt.

Klasa AMA+

Gracze doświadczeni wg listy:
A. Hasiuk, P. Sielski, M. Cabaj, P. Gąsior, P. Jurgielewicz, C. Bdzikot, P. Madej, M. Ostolski, M. Mirosław, B. Rutkowski, M. Snopkowski, S. Gąsior, B. Kurtyka, P. Sawicki, A. Stalmarska, K. Grzebiela, J. Kruk, A. Reczuch, P. Żochowski, T. Lisiak, M. Nawrot, K. Singer, P. Noga, G. Bujar, J. Różanowski

Klasa Super NOVICE

Gracze doświadczeni wg listy:
P. Pawłowski, P. Tarnawski, M. Drabik, P. Pupiń, M. Kwaśnik, G. Kulik, P. Sobótka, P. Twogin, R. Gryczka, D. Szczot, Ł. Ślak, J. Lach, M. Zawadzki, M. Pigulski

Klasa NOVICE

Wszyscy gracze nie występujący w listach graczy AMA+ i Super NOVICE, o klasie NOVICE wg rankingu PZFS.

Klasa Początkujący

Gracz, który nie figuruje w rankingu PZFS.

C) SYSTEM ROZGRYWEK

Cykl rozgrywek składa się z 2 meczów (tzw. mecz/rewanż) pomiędzy każdym klubem (tzw. zasada każdy z każdym), w którym każdy z klubów jest raz gospodarzem spotkania. Mecze powinny zostać rozegrane wg zamieszczonego niżej harmonogramu, w przypadku odstępstw decyzję o uznaniu pojedynku podejmuje Komisja Koordynująca Projekt.

HARMONOGRAM

Zdefiniowano 10 kolejek meczów w odstępach 3 tygodniowych. Każdy z meczów w ramach kolejki powinien zostać rozegrany do daty wskazanej w harmonogramie. Drużyna podana jako pierwsza w meczu jest gospodarzem.

I kolejka ( do 21.11.2010 )
Fuzon - Salonik
Dziekanat - Tawerna
Madness - Multikino

II kolejka ( do 19.12.2010 )
Multikino - Fuzon
Salonik - Dziekanat
Tawerna - Madness

III kolejka ( do 16.01.2011 )
Fuzon - Dziekanat
Madness - Salonik
Multikino - Tawerna

IV kolejka ( do 6.02.2011 )
Madness - Fuzon
Tawerna - Salonik
Dziekanat - Multikino

V kolejka ( do 27.02.2011 )
Fuzon - Tawerna
Salonik - Multikino
Dziekanat - Madness

VI kolejka ( do 20.03.2011 )
Salonik - Fuzon
Tawerna - Dziekanat
Multikino - Madness

VII kolejka ( do 10.04.2011 )
Fuzon - Multikino
Dziekanat - Salonik
Madness - Tawerna

VIII kolejka ( do 8.05.2011 )
Dziekanat - Fuzon
Salonik - Madness
Tawerna - Multikino

IX kolejka ( do 29.05.2011 )
Fuzon - Madness
Salonik - Tawerna
Multikino - Dziekanat

X kolejka ( do 19.06.2011 )
Tawerna - Fuzon
Multikino - Salonik
Madness - Dziekanat

MECZ

Mecz składa się z siedmiu konkurencji, do których dopuszczeni są gracze o klasach wskazanych poniżej.
 • OD (pary open) - gracze o klasie: AMA+, Super NOVICE, NOVICE, Początkujący
 • OS (single open) - gracze o klasie: AMA+, Super NOVICE, NOVICE, Początkujący
 • MX (miksty open) - gracze o klasie: AMA+, Super NOVICE, NOVICE, Początkujący
 • ND1 (pary novice) - gracze o klasie: NOVICE, Początkujący
 • ND2 (pary novice) - gracze o klasie: NOVICE, Początkujący
 • NS (single novice) - gracze o klasie: NOVICE, Początkujący
 • PP (pary początkujących) - gracze o klasie: Początkujący

Zasady:

 • w jednym meczu może wziąć udział tylko 3 graczy o klasie AMA+,
 • dopuszcza się zdublowanie 2 graczy o klasie Początkujący w jednym meczu,
 • konkurencje open rozgrywane są systemem BO5 (do trzech wygranych setów),
 • konkurencje novice i początkujacy rozgrywane są systemem BO3 (do 2 wygranych setów),
 • podczas rozgrywania konkurencji obowiązują oficjalne zasady gry ITSF.

PUNKTACJA

Wynik meczu punktowany jest następująco:
 • wygrana: 3pkt
 • przegrana: 1pkt
 • walkower: 0pkt
 • za dwumecz: 1pkt dla klubu z lepszym bilansem w bezpośrednim pojedynku
Drużyna lepsza w dwumeczu otrzymuje punkt bonusowy, o jego przyznaniu decyduje kolejno: większa ilość wygranych pojedynków, większa ilość wygranych setów, bilans bramek.

O kolejności w tabeli końcowej decydują kolejno: większa ilość punktów, wynik bezpośredniego pojedynku; w wypadku więcej niż dwóch drużyn z taką samą ilością punktów tworzona jest tzw. mała tabela uwzględniająca tylko wyniki pojedynków pomiędzy tymi drużynami; w niej decydują kolejno: większa ilość punktów, bilans setów, bilans bramek, bilans setów w dużej tabeli, a następnie bilans bramek w dużej tabeli, losowanie przeprowadzone przez Komisję Koordynującą Projekt.

Klasyfikacja cyklu będzie prowadzona przez Andrzeja Reczucha i udostępniona na forum PZFS.

D) SKŁAD DRUŻYNY

Zasady ogólne:

 • aby wziąć udział w meczu drużyna musi obsadzić wszystkie konkurencje,
 • o przystąpieniu do rozgrywek decyduje wypełnienie przez każdego gracza deklaracji członkowskiej dostępnej w klubie oraz u Koordynatorów i Trenerów,
 • skład startowy reprezentacji mają obowiązek ustalić i podać Komisji Koordynacyjnej Trenerzy i Koordynatorzy każdego klubu do dnia 18.10.2010,
 • skład startowy podany na początku rozgrywek może zostać poszerzony w trakcie trwania cyklu o dowolną ilość graczy o dowolnym rankingu, co musi zostać potwierdzone deklaracją i zgłoszone Komisji Koordynacyjnej,
 • Komisja Koordynacyjna ma obowiązek opublikować na forum PZFS podane składy,
 • udział w meczu może brać tylko zawodnik, który został umieszczony w składzie na forum najpóźniej na dzień przed rozgrywką; zawodnicy, których nazwiska nie zostaną podane Komisji Koordynacyjnej nie mogą brać udziału w meczu,
 • gracz, który został powołany do reprezentacji danego klubu, nie może do końca cyklu rozgrywek reprezentować innego klubu (liczone od pierwszego występu dla drużyny danego klubu),
 • wszelkie nieścisłości rozstrzygane będą przez Komisję Koordynacyjną drogą głosowania i zasadą większości.
Składy startowe drużyn zostaną podane następnej odpowiedzi w tym temacie.

E) ZASADY ROZGRYWANIA MECZU

Koordynator ma obowiązek wpisywać wyniki pojedynków na karcie wyników dostępnej u Oli Stalmarskiej; z tego obowiązku zwalnia go znalezienie zastępstwa
mecz rozpoczyna się od wzajemnego przekazania przez Koordynatorów składów drużyn, Koordynatorzy mają obowiązek sprawdzić czy lista zawodników drużyny przeciwnej jest zgodna z regulaminem
kolejność rozgrywania konkurencji jest zależna od woli Koordynatorów
przy rozpoczęciu rozgrywki nie muszą być obecni wszyscy gracze, jednak musi ich być tyle, by zagwarantować możliwość rozpoczęcia pierwszych pojedynków
na nieobecnego gracza czekamy tylko i wyłącznie do momentu gdy możliwe jest rozgrywanie innych pojedynków niż te, w których gracz bierze udział
jeżeli gracz nie zjawi się i jego nieobecność zablokuje dalsze pojedynki istnieje możliwość zastąpienia go zgłoszonym do składu graczem novice, który zagrał tylko w jednym pojedynku
jeżeli zastępstwo takie nie zostanie wyznaczone mecz będzie musiał zostać unieważniony z powodu niewystawienia pełnego składu, co jest warunkiem koniecznym przystąpienia do meczu; drużynie takiej przyznany zostanie walkower, drużyna przeciwna zaś wygra wszystkie pojedynki z maksymalną ilością zdobytych bramek,
karta wyników musi zostać przekazana Komisji Koordynacyjnej, która opublikuje wyniki w temacie LIGA KLUBÓW - TABELA i WYNIKI.

4. NAGRODY.

Główną nagrodą dla zwycięskiej drużyny jest Puchar Wrocławia w Piłce Stołowej, który jest pucharem przechodnim i pozostaje w jej posiadaniu do momentu rozstrzygnięcia kolejnych rozgrywek. W zależności od wsparcia finansowego ze strony współpracujących klubów jak i innych podmiotów zewnętrznych będą rozważane dodatkowe nagrody.

5. POCZTĄTKOWE SKŁADY DRUŻYN


DZIEKANAT:
 1. Cezary Bdzikot AMA+ (trener)
 2. Andrzej Hasiuk AMA+
 3. Piotr Żochowski AMA+
 4. Jakub Różanowski AMA+
 5. Piotr Pawłowski SN
 6. Piotr Tarnawski SN
 7. Piotr Krysiński NOV (koordynator)
 8. Łukasz Włodarczyk NOV
 9. Krzysztof Kowalski NOV
 10. Adrian Świerad NOV
 11. Agata Fronc NOV
 12. Arkadiusz Kumejko NOV
 13. Gosia Turowska NOV
 14. Maciej Sielski NOV

FUZON:
 1. Magda Cabaj AMA+ (koordynator)
 2. Paweł Gąsior AMA+ (trener)
 3. Piotr Jurgielewicz AMA+
 4. Maciej Drabik SN
 5. Paweł Pupiń SN
 6. Wojtek Słapa NOV
 7. Ola Durlej NOV
 8. Sylwia Grylewicz NOV
 9. Artur Czyż NOV
 10. Ewelina Bełko NOV
 11. Ewelina Leśniewska NOV
 12. Krzysztof Fijka P
 13. Mateusz Płachta P

MADNESS:
 1. Marcin Snopkowski AMA+ (trener)
 2. Paweł Madej AMA+
 3. Marek Ostolski AMA+
 4. Michał Mirosław AMA+
 5. Gracjan Kulik SN
 6. Paweł Sobótka SN
 7. Piotr Towgin SN
 8. Martyna Piętak (koordynator)
 9. Błażej Michalski NOV
 10. Magdalena Żak NOV
 11. Łukasz Konisiewicz NOV
 12. Krzysztof Leszkowski NOV
 13. Piotr Sobótka NOV
 14. Kamila Kalicka NOV
 15. Jakub Miela P
 16. Paweł Rykaczewski P

MULTIKINO:
 1. Paweł Sielski AMA+ (trener)
 2. Basia Kurtyka AMA+ (koordynator)
 3. Marcin Nawrot AMA+
 4. Krystian Singer AMA+
 5. Bartłomiej Rutkowski AMA+
 6. Grażyna Bujar AMA+
 7. Marcin Kwaśnik SN
 8. Michał Zawadzki SN
 9. Szczepan Czaniecki NOV
 10. Petr Chytil P

SALONIK
 1. Patryk Sawicki AMA+
 2. Tomek Lisiak AMA+
 3. Sebastian Gąsior AMA+
 4. Ola Stalmarska AMA+
 5. Jakub Lach SN
 6. Daniel Szczot SN
 7. Łukasz Ślak SN
 8. Rafał Gryczka SN
 9. Mariusz Chwalisz NOV
 10. Paweł Sarnowski NOV
 11. Kasia Lach NOV
 12. Michał Wilczak NOV
 13. Bartek Ofierski NOV
 14. Piotr Kostecki NOV
 15. Tomek Ofierski NOV
 16. Bartek Bąk NOV
 17. Dawid Koliński NOV
 18. Karol Koliński NOV
 19. Ola Giszczak NOV
 20. Adam Musiał NOV
 21. Dawid Garczarek P
 22. Kamil Garczarek P
 23. Mateusz Kusiak P
 24. Rafał Łacina P
 25. Michał Niźnik P
 26. Marta Pawlak P

TAWERNA
 1. Przemek Noga AMA+
 2. Kacper Grzebiela AMA+ (trener)
 3. Jakub Kruk AMA+
 4. Andrzej Reczuch AMA+
 5. Maciej Pigulski SN
 6. Martyna Hober NOV
 7. Krzysztof Górecki NOV
 8. Sławomir Kopeć NOV
 9. Dominik Kasprzycki NOV
 10. Emil Wielgus NOV
 11. Andrzej Szunert NOV
 12. Justyna Zarzycka NOV
 13. Krzysztof Jańczak NOV
 14. Maciej Toczek NOV
 15. Szymon Kicman NOV
 16. Janek Łakomski NOV
 17. Paweł Jaworowski P
 18. Paweł Kalinowski P
 19. Magdalena Kasprzycka P
 20. Marta Marszałek P
 21. Radosław Starosta P

5. DYSKUSJA NA FORUM

Więcej informacji na można znaleźć na forum

Comments